Tietosuojaseloste

REKISTERISELOSTE
Renos Oy:n palveluihin liittyvä rekisteriseloste, joka kuvaa kerättävien henkilötietojen käsittelyn
tarkoitusta, luovutuskäytäntöjä ja muuta asiaan liittyvää.

 1. Rekisterinpitäjä
  Renos Oy
  Y‐tunnus: 2385663‐7
  Kiesikatu 10, 20780 Kaarina
  info@renos.fi | etunimi.sukunimi@renos.fi
 2. Yhteyshenkilö
  Sami Levänen, toimitusjohtaja sami.levanen@renos.fi / 040‐1509538
 3. Rekisterin nimi
  Renos Oy:n asiakasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietoja käsitellään asiakaspalvelussa, asiakaskyselyissä, tiedottamisessa ja muussa
  asiakasviestinnässä.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot henkilöstä:
  Nimi, sähköpostiosoite, titteli/ asema, organisaation nimi, osoitetiedot, Y‐tunnustiedot sekä
  henkilön antamat palautteet
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötietoja lisätään rekisteriin Renos Oy:n henkilöstön toimesta asiakassuhteen tai
  laskutuksen alkaessa.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaisten niin edellyttäessä.
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA‐alueen ulkopuolelle
  Tietoja ei siirretä EU‐ tai ETA‐alueen ulkopuolelle.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisena. Renos Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri
  sijaitsee, on suojattu. Renos Oy:n henkilöstölle on annettu koulutusta henkilörekisterin käytöstä ja
  henkilötietojen käsittelystä.