Ympäristöystävälliset tuotteet ja menetelmät infrarakentamiseen

Renos tarjoaa tuotteita ja palveluita infrarakentamiseen, erityisesti vesihuoltoon ja rautatierakentamiseen. Olemme erikoistuneet kaivamattoman tekniikan ratkaisuihin. Ratkaisujemme pohjalla on ympäristöajattelu: Tuotteidemme valmistuksen ja asennuksen vaikutukset ympäristöön ovat mahdollisimman vähäiset.

Kaivamattoman tekniikan asennusten hiilijalanjälki on moninkertaisesti pienempi verrattuna kaivamalla tehtyyn asennukseen. Näiden tekniikoiden käytöllä yhteiskunta voi vähentää hiilijalanjälkeä tehokkaasti. Tuotteidemme tuotannon hiilijalanjälki on pieni, BioLinerin osalta jopa negatiivinen. Kaikki tuotteemme ovat kierrätettäviä ja asennuksessa syntyvä hukka on hyvin pieni. Tuotteidemme asennus on turvallista ja se on mahdollista toteuttaa ilman haitallisia kemikaaleja. Asennuksessa ei synny päästöjä ilmaan tai vesistöön eikä myrkyllistä jätettä.