Flexiputken asennusohjeet

Flexiputki soveltuu viettoviemäreiden dn 100-300 uusimiseen sujuttamalla. Menetelmä on erittäin kustannustehokas ja nopea tapa saneerata vanhat betoniset viettoviemärit. Kustannustehokkuus tarkoittaa vähäistä investointia kalustoon. Asennukseen riittää 2 henkilöä sekä asennusauto ja putkikärry. Sukitukseen verrattuna menetelmän etu on myös se, että viemäri voi olla käytössä sujutuksen aikana.

Tässä kohteessa uusittiin dn 225 betoniviemäri sujuttamalla sen sisään de 200 Flexiputki. Videoista näkee työvaiheet, jotka työmaalla tehtiin.

Tarjoamme asennusliikkeille työmaalla tapahtuvaa asennus- ja tuotekoulutusta.  

1. Linjan pesu ja TV-kuvaus
2. Hitsauskelkan lestien vaihto
3. Putkileikkurin rungon säätö
3.1 Putkileikkurin säätäminen hitsauskelkassa
4. Flexiputken asettaminen hitsauskelkkaan
5. Flexiputken päiden puhdistus ja leikkaus
6. Flexiputken hitsauksen aloitus
7. Valmis hitsaus ja putken siirto
8. Vetopään kiinnitys Flexiputkeen
9. Yläohjurin kasaus
10. Vinssin vaijerin veto linjaan
11. Vaijerinohjaimen asennus
12. Flexiputken vetovaihe
13. Flexiputken katkaisu ja päiden muuraus
14. Flexiputken jälkikuvaus