Flexiputki -sujutus ja viemärikaivojen uusiminen

Kaupunkien ja kuntien viemäriverkostot ovat usein ikääntyneitä ja saneerauksen tarpeessa. Kiteellä havaittiin ongelmia keskustan alueen viemäreissä. Alueelta jätevedenpuhdistamolle tulevien vuotovesien määrä oli kasvanut ja verkostossa oli havaittu vakavaa rakenteellista heikkenemistä. Kiteellä päätettiin saneerata alue viipymättä. Saneerausmenetelmäksi valikoitui kaivamaton pitkäsujutus Flexiputkella, josta oli aiempia positiivisia kokemuksia. Sami Ikonen Kiteen vesikunnasta kertoo:

”Havaittaessa saneeraustarve on helppoa valita sujutus, joka on kustannustehokas vaihtoehto viemäreiden saneeraukseen. Sujutustyö sujuu ammattitaitoiselta urakoitsijalta nopeasti eikä vaadi omalta laitokselta suurempia toimenpiteitä. Aiemmista kokemuksista olemme voineet havaita, että viemäriverkostoa ja jätevedenpuhdistamoa rasittavat vuotovedet vähenevät olennaisesti. Tämä johtaa kustannussäästöihin jätevedenpuhdistamolla. Lisäksi viemäriverkoston toimintavarmuus paranee ja verkosto saadaan sujuttamalla uudenveroiseksi ”    

Vanhat betoniset kaivot saneerattiin ns. saneerauskaivoilla. Menetelmässä asennetaan de 400 muovikaivo vanhan betonikaivon sisään.

Lisätietoja:
Juha Kangasniemi 0400 484802