Haaganpuron putkisillan uusiminen

HSY kunnosti Haaganpuron Hämeenlinnanväylän alittavan putkiosuuden alkuvuonna 2020 Amiblu NC -komposiittiputkella. Projektissa sujutettiin yhteensä 155 metriä Amiblu NC-putkea vanhan korrugoidun teräsputken sisään. Profiililtaan linja oli osittain matalarakenteista vesistöputkea ja toinen saneerattava osuus oli muodoltaan pystyellipsiä. Vanha putkisilta oli jo kerran osittain sortunut sekä linjassa oli muodonmuutoksia.

Haaganpuro on äärimmäisen uhanalaisen Suomenlahden taimenen elinaluetta ja tämä oli otettava huomioon saneerausta toteutettaessa. Projektin haastetta lisäsivät myös linjassa olevat kulmat sekä se, että aukikaivettavia kohtia sai olla vain yksi.

Renos oli mukana kohteen suunnittelutyössä sekä vanhan linjan kalibrointityössä.

Lisätietoa: Juha Kangasniemi 0400 484802