Putkistonsaneeraus luonnonsuojelualueella Wuppertalissa

Wuppertalissa luonnonsuojelualueella sijaitseva hulevesiverkosto oli korjauksen tarpeessa.  Tilaaja etsi ympäristöystävällistä menetelmää, joka ei vahingoittaisi alueen luontoarvoja ja alueen moninaista eläimistöä. Kaupunki vaati, että luonnonsuojelualueella ei voi käyttää menetelmiä, joissa luontoon vapautuu haitallisia kemikaaleja tai haitallisia jätteitä. Menetelmäksi valikoitui DIBt- hyväksytty Flexiputki, jossa sekä mainitut luontoarvot että staattisen laskennan vaatimukset täyttyivät. Myös käytettävän kaluston pieni koko oli menetelmän etuna, sillä käytössä olevat kadut olivat kapeita.

1240 metriä vanhaa DN 400 mm:n hulevesilinjaa sujutettiin DN 270 mm Flexiputkella Rohrsanierung Jensenin ja Sanirungstechnik Dommelin toimesta käyttäen Picoten valmistamaa uusittua Flexiputken asennuskalustoa!