Haastava viemärisaneeraus Milanossa.

Asiakkaamme ROTECH Srl toteutti 300 betoniviemärin saneerauksen erittäin haastavissa olosuhteissa. Vanha betoniviemäri oli osittain sortunut, joiltain osuuksilta vanhan putken pohja puuttui kokonaan, lisäksi linjassa oli kulmia. Viereinen Naviglio Martesana -joki vuoti betoniputken sisään saumoista ja rei’istä. Yhtenäisen TV-kuvauksen tekeminen ei onnistunut pohjan puuttuessa osalta matkaa.

Keskustelimme ROTECH Srl kanssa ja päätimme yrittää kohteen saneerausta Flexiputkella, tiedostaen kohteen riskit.  Kohteen aukikaivaminen olisi onnistunut vain osittain, koska viemärilinja kulki Gorgonzola alueen kirkon perustusten vieressä. Kaivamista yli 200 vuotta vanhan kirkon vieressä pyrittiin kaikin keinoin välttämään.

Kohteen haasteista huolimatta, Flexiputken hitsaus ja sujutus vanhan betonin sisään kesti vain 4 tuntia. Sujutuksen jälkeen vanhan putken ja Flexiputken välitila muurattiin kaivoissa tiiviiksi. Tiivistyksen jälkeen  Flexiputkelle tehtiin vielä tiiveyskoe. Kaivutöitä ei tarvittu kohteessa lainkaan.

ROTECH Srl suoriutui kohteen saneeraustyöstä erittäin hienosti. Renosin Matthias Fäller oli kohteessa antamassa teknistä tukea.

Lisätietoja kohteesta: Matthias Fäller +49 162 2155176
                                          Juha Kangasniemi 0400484802