FRÄNKISCHEN RATKAISU

Suurissa ja tiheästi asutuissa kaupungeissa on usein ongelmia huleveden kanssa. Rakennukset vievät suuren osan luonnonmukaisesta maapinta-alasta sekä suuri osa maista on päällystetty erilaisilla vettä läpäisemättömillä päällysteillä. Veden luonnollinen kiertokulku estyy, eikä vesi pääse varastoitumaan, imeytymään ja haihtumaan luonnollisesti.

Haaste / ongelma

Haaste alkaa siitä, kun sade osuu näille rakennetuille alueille: teille, aukioille, katoille, lentokentille, stadioneilla tai muille päällystetyillä alueille. Vesi pitäisi saada hallitusti palautettua, puhtaana epäpuhtauksista sen luonnollisille varastoalueille.

Fränkische tarjoama ratkaisu

Fränkische on valmistanut tuotteita ja ratkaisuja huleveden hallintaan yli 30 vuoden ajan. Hulevesien hallinnan tärkeys on korostunut yhä tiivimmän rakennustavan vuoksi. Fränkische jakaa oman ratkaisunsa 4 päätoimintoon:

  1. Hulevesien kuljetus ( Transport ): Tilanteissa, jossa hulevesiä ei voida johtaa luonnollisesti ne tulee kerätä ja myöhemmin johtaa vesistöön. Fränkischen ratkaisut täyttävät kaikki vaatimukset saastuneen pintaveden ja huleveden käsittelyyn.
  2. Hulevesien käsittely (TREATMENT): Läpäisemättömiltä pinnoilta valuva hulevesi voi olla haitallista vesistöille tai pohjavedelle johtuen huleveden laadusta. Fränkischen hulevesiratkaisuilla eliminoidaan epäpuhtaudet systemaattisesti.
  3. Hulevesien varastointi ja viivyttäminen (STORING): Varasto- ja imeytysjärjestelmät ovat tärkeä osa huleveden hallintaa. Ne keräävät ja säilyttävät huleveden ja päästävät sen hallitusti putkijärjestelmiin.
  4. Hulevesien purku (DISCHARGE): Kestävä hulevesien hallinta on riippuvainen vesien hallitusta vapauttamisesta eri järjestelmistä ja rakenteista. Fränkische tarjoaa helposti varastointijärjestelmiin liitettävissä olevia hulevesikaivoja, joissa erilaiset vesistöjen suojausvaatimukset ja ylläpidon sekä huollon vaatimukset on otettu huomioon.   

Fränkischen tuotteiden avulla voidaan ratkaista hulevesiin liittyvät ongelmat ja palauttaa hulevesi puhdistettuna luontoon.