Pätkäsujutus

Helppo ja nopea tapa uusia viettoviemärit. 

Renos pätkäsujutuksessa uusittavan putken sisään työnnetään toisiinsa lukittuvista 50cm:n moduuleista koostuva uusi putki. Saneeraus voidaan toteuttaa kaivosta kaivoon, jolloin maanrakennustöitä ei tarvita ja viemäri voi olla käytössä sujutuksen aikana. Linjat pestään ja TV-kuvataan ennen sujutusta, mahdolliset sujutusta haittaavat esteet poistetaan. Viemärin kapasiteetti säilyy usein ennallaan poikkipinta-alan pienentymisestä huolimatta johtuen muoviputken paremmasta virtausominaisuudesta verrattuna betoniputkiin.

Kokoluokka: 90-560 mm

Menetelmän etuja:
– Kustannustehokas asennus viemärikaivojen kautta
– Viemäri voi olla käytössä sujutuksen aikana
– Rengasjäykkyys SN8 tai SN16
– Vetoakestävä liitos