SPR™ PE -Spiraalinauhasujutus

SPR™PE menetelmässä metallivahvikkeinen PE -profiili hitsataan kelauslaitteessa yhtenäiseksi pyöreäksi putkeksi. Kelauslaite hitsaa ja samalla työntää uutta putkea vanhan putken sisään. Asennus tehdään kaivosta tai putken päistä, maanrakennustöitä ei tarvitse tehdä. Vanhan ja uuden putken väliin jäävä tyhjä tila täytetään betonilla.

Menetelmän etuja:
– Rakenteellinen vahvuus määriteltävissä vahvikkeiden ja eri profiilien ansiosta
– Asennus voidaan tehdä linjan ollessa käytössä
– Minimaaliset häiriöt liikenteelle
– Tehdasvalmisteinen ja kone asenteinen
– Yli 1000km asennettu maailmanlaajuisesti