SPR™ -Spiraalinauhasujutus

SPR™ Spiraalinauhasujutusmenetelmä kaikille putken poikkileikkauksille kokoluokissa 800-5500 mm.
Menetelmää käytetään tierumpujen, teräsputkisiltojen ja viettoviemäreiden uusimiseen.

Menetelmä sallii kulmapoikkeamat ja linja voi olla käytössä sujutuksen aikana. Menetelmässä PVC-profiilin reunat lukittuvat toisiinsa muodostaen vesitiiviin putken. Vanhan ja uuden putken väliin jäävä tyhjä tila täytetään korkealujuuksisella betonilla. Asennus tehdään kaivosta tai putken päistä, maanrakennustöitä ei tarvitse tehdä.

Menetelmän etuja:
– Käy kaikille profiileille
– Rakenteellisesti vahva ratkaisu
– Asennuskaluston ei tarvitse olla sujutettavan kohteen välittömässä läheisyydessä
– Asennus voidaan tehdä linjan ollessa käytössä
– Minimaaliset häiriöt liikenteelle